Moški mislijo, da so pametnejši, kot so, ženske pa se podcenjujejo

Nedavna raziskava s področja inteligence je pokazala, da čeprav med spoloma ni razlik v inteligenčnem količniku ali splošni inteligenci, moški pogosto precenjujejo svojo inteligenco in menijo, da so pametnejši od žensk. Ženske pa pogosto podcenjujejo svoje intelektualne sposobnosti.

V nedavni študiji so psihologi iz Griffith University in Menzies Health Institute Queensland ugotovili, da sta najmočnejša napovedovalca precenjevanja svojega inteligenčnega količnika biološki spol in psihološke kvalitete tega spola. Ugotovili so, da biti moški pomeni imeti napihnjeno intelektualno samopodobo.

Moška oholost, ženska ponižnost

Pri ocenjevanju lastne inteligence se posamezniki razlikujemo. Nekateri dvomimo v svoje intelektualne sposobnosti, drugi pa močno precenjujejo svoje talente. Na splošno pa moški, ko so vprašani, da ocenijo svoj inteligenčni količnik, zatrjujejo, da so bistveno bolj bistri kot dejansko so, medtem ko se žensk ocenjujemo veliko skromnejše.

Raziskovalci psihologije in inteligence so nedvoumni: moški in ženske se ne razlikujejo po inteligenčnem količniku. Ni “pametnejšega spola”. Vendar pa so pomembna zgodovinska dejstva, saj je še ne malo nazaj veljalo, da so ženske intelektualno šibkejše, ker so imele nekoliko manjše lobanje. V zadnjem stoletju pa so se stereotipi o spolu močno spremenili. Psihologi so v raziskavi prosili starše, naj ocenijo inteligenco svojih otrok. Sinovi so bili ocenjeni kot bistveno bolj inteligentni kot hčere. Ta ugotovitev je bila enaka po vsem svetu. Pričakovanja staršev so še posebej pomembna pri vplivanju na intelektualno samopodobo njihovih otrok in napovedujejo tudi kasnejši učni uspeh.

Pomemben dejavnik razlike med spoloma je v samozavesti, saj ljudje z višjo samozavestjo na vse vidike svojega življenja (vključno z intelektualnimi sposobnostmi) gledajo bolj pozitivno. Dekleta in ženske ocenjujejo svojo splošno samozavest bistveno nižje kot fantje in moški. Ta razlika se pojavi že v adolescenci.

Kaj je odkrila študija?

V študiji so udeležence prosili, naj ocenijo svoj inteligenčni količnik ob navodilu, da pri povprečni oceni 100 točk, dve tretjini ljudi dosežeta rezultat v razponu med 85 in 115 točkami. Udeleženci so opravili tudi meritev splošne samozavesti in popis osebnostnih lastnosti. 

Rezultati so pokazali, da je biološki spol ostal najmočnejši dejavnik: moški so svojo inteligenco ocenili višjo kot ženske. K intelektualni samopodobi udeležencev je močno prispevala tudi splošna samozavest. 

Zakaj je vse to pomembno?

Ko dekleta v šoli podcenjujejo svojo inteligenco, izberejo manj zahtevne vsebine tečajev – zlasti se izogibajo naravoslovju, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. Te odločitve omejujejo njihovo izobraževanje in izbiro poklica.

Prizadevati si moramo dvigniti težnje in samozavest deklet, če želimo izboljšati našo prihodnost. Začnemo lahko že zelo zgodaj, s pričakovanji staršev glede inteligence in razlikami v samozavesti med fanti in dekleti.

Ali ne bi bilo lepo, če bi lahko kot starši, vzgojitelji in družba zgradili samozavest deklet in mladih žensk do ravni, da bi le-te verjele vase in izkoristile vse svoje talente? 

Podobne Objave